MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK HEDEFLER

Son yıllardaki başarısını giderek artmakta olan bölümümüz kendi alanında yenilikçi, çağdaş ve teknolojiyi takip eden bir bölüm olarak Türk Yüksek Öğretimindeki rolünü ve hedeflerini belirlemiştir. Matematik, hem beşeri bilimler hem de fen bilimleri ile birlikte sınıflandırılır. Matematiğin beşeri bilimler arasında yer almasının nedeni, onun iki bin yıldan fazla bir süreden beri beşeri bir bilim olarak okutulmasıdır. Hâlen genişlemekte olan bir alan olarak matematik, keşifler için yeni teknikler ve fikirler gerektiren birçok yeni alanla birlikte uzun tarihindeki herhangi bir zamandan daha fazla yeni, zorlu ve fırsatlarla dolu keşif alanları sunmaktadır. Matematiğin fen bilimleri arasındaki yeri ve önemi herkesçe bilinmektedir. Fen ve doğa bilimleri, bilimsel teorilerin ulaştığı sonuçları araştırmak için gereken teknikler konusunda her zaman matematiğe başvurmuş ve matematiğin somut sonuçlarına ihtiyaç duymuştur. Ayrıca görülmektedir ki son yıllarda sosyal bilimciler, kendi öğretim ve araştırmalarında yüksek matematiğe ve bunun elemanlarına gittikçe artan bir oranda değer vermişlerdir.

            Manisa Celal Bayar Üniversitesi Matematik Bölümünün amacı, matematiksel bilgiyi aktarmak ve bu bilgiyi birey ve toplumun hayatına tatbik etmektir. Bölüm, matematiğin teorik ve uygulamalı alanlarında akademik çalışma yapabilecek bilim insanları yetiştirdiği için, özellikle “bilimsel düşünceye vurgu yapmaktadır. Matematik Bölümü, dikkatini birey olarak öğrenciye odaklamakta ve öğrencinin entelektüel merakını, yaratıcılığını, matematik alanında teknoloji kullanma becerisini ve doğru, mantıklı, bağımsız ve sezgisel düşünme yetisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik