HAKKIMIZDA

Kuruluş

1992 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. İlk lisans öğrencilerini 1997 senesinde almıştır. Matematik Bölümünde birinci(örgün) ve ikinci(gece) eğitim olmak üzere dört yıllık lisans eğitimi yapılmaktadır. Ayrıca yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır. Halen öğrenimine devam eden 600 lisans programında, 30 lisansüstü programında olmak üzere toplam 630 öğrencisi bulunmaktadır. Matematik Bölümü 5 Anabilim Dalından oluşmaktadır: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Cebir ve Sayılar Teorisi, Topoloji. Bölümümüz kendi alanında yenilikçi, çağdaş ve teknolojiyi takip eden bir bölüm olup, Bölümümüzün son yıllardaki başarısı daha da artmaktadır.

Bölüm Hakkında

Matematik, hem beşeri bilimler hem de fen bilimleri ile birlikte sınıflandırılır. Matematiğin beşeri bilimler arasında yer almasının nedeni, onun iki bin yıldan fazla bir süreden beri beşeri bir bilim olarak okutulmasıdır. Hâlen genişlemekte olan bir alan olarak matematik, keşifler için yeni teknikler ve fikirler gerektiren birçok yeni alanla birlikte uzun tarihindeki herhangi bir zamandan daha fazla yeni, zorlu ve fırsatlarla dolu keşif alanları sunmaktadır. Matematiğin fen bilimleri arasındaki yeri herkesçe bilinmektedir. Fen ve doğa bilimleri , bilimsel teorilerin ulaştığı sonuçları araştırmak için gereken teknikler konusunda her zaman matematiğe başvurmuşlardır. Son yıllarda sosyal bilimciler, kendi öğretim ve araştırmalarında yüksek matematiğe gittikçe artan bir oranda değer vermişlerdir.

Celal Bayar Üniversitesi Matematik Bölümünün amacı, matematiksel bilgiyi aktarmak ve bu bilgiyi birey ve toplumun hayatına tatbik etmektir. Bölüm, matematiğin teorik ve uygulamalı alanlarında akademik çalışma yapabilecek bilim insanları yetiştirdiği için, özellikle “bilimsel düşünce”’ye vurgu yapmaktadır. Matematik Bölümü, dikkatini birey olarak öğrenciye odaklamakta ve öğrencinin entelektüel merakını, yaratıcılığını, matematik alanında teknoloji kullanma becerisini ve doğru, mantıklı, bağımsız ve sezgisel düşünme yetisini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Bölümdeki dersleri başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik “Lisans” diploması verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavlarda başarılı olarak bölümümüze kayıt yaptırmaya hak kazanmak.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Celal Bayar Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumdan alınan dersin içeriğinin bölümümüzde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte kurulu/enstitü müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda öğrenci bu dersten/derslerden muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Lisans programında mevcut olan (240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere lisans diploması verilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Matematik bölümü mezunları kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmektedir. Bunun yanı sıra halen pedagojik formasyon derslerini tamamlayan mezunlarımız eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler matematik bilimi alanında ya da bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla yüksek lisans-doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli " Ders Öğretim Planı" nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 240 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen lisans ders programından ders alınması ve başarılı bir şekilde bu derslerin tamamlanması gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam zamanlı, e-öğrenme)

Şu an için tam zamanlı olarak faaliyet göstermektedir.

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 4 profesör, 4 doçent, 8 doktor öğretim üyesi ve 8 araştırma görevlisi mevcuttur. Bölümümüzde her öğrencinin sınırsız şekilde yararlanacağı Bilgisayar odaları, Kütüphane, Bilgi Erişim Merkezi, Laboratuarlar mevcuttur. Ayrıca konferans, sempozyum, seminer yapılabilecek düzeyde modern anfiler bulunmakta ve sınıflarımızda bilgisayar destekli tam eğitim için gerekli ekipmanlar mevcuttur.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik