uygulamalı matematik

 


Prof. Dr. Mehmet SEZER
(Anabilim Dalı Başkanı)

Tel: 0236 201 32 02 
E-mail:  mehmet.sezer@cbu.edu.tr
Çalışma Alanları: Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemler, İntegral Denklemler, İntegro-Diferansiyel Denklemler, İntegro-Diferansiyel Fark Denklemleri ve bunların sistemleri; Polinom Çözüm Yöntemleri.

  

Doç. Dr. Ali KONURALP

Tel: 0236 201 32 18
E-mail: ali.konuralp@cbu.edu.tr
Çalışma Alanları: Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri, Kesirli Mertebeli Diferansiyel Denklemlerin ve Sistemlerin Nümerik Çözümleri, İki nokta sınır değer problemleri.

 

 

Doç. Dr. Duygu DÖNMEZ DEMİR

Tel: 0236 201 32 15
E-mail: duygu.donmez@cbu.edu.tr
Çalışma Alanları: Nümerik Analiz, Kısmi Diferansiyel Denklemler, Nümerik Metotlar, Kesirli Mertebeden Diferansiyel Denklemler, Sürekli Ortamların Dinamik Analizi, Lineer ve Nonlineer Titreşimler.

 


Doç. Dr. Gökşen BACAK TURAN

Tel: 0236 201 32 11
E-mail: goksen.turan@cbu.edu.tr
Çalışma Alanları: Graf Teorisi, Graflarda Zedelenebilirlik, Grafların Boyanması.

 


Dr. Öğr. Üyesi Derya DURGUN

Tel: 0236 201 32 25
E-mail: derya.dogan@cbu.edu.tr
Çalışma Alanları: Uygulamalı Matematik, Graf Teori, Optimizasyon.

 


Dr. Öğr. Üyesi Kübra ERDEM BİÇER

Tel: 0236 201 32 22
E-mail: kubra.erdem@cbu.edu.tr
Çalışma Alanları:  Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemler, İntegral Denklemler, İntegro-Diferansiyel Denklemler, İntegro-Diferansiyel Fark Denklemleri ve Sistemleri, Polinom Çözüm Yöntemleri.

 


Arş. Gör. Dr. Sinan DENİZ

Tel: 0236 201 32 27
E-mail: sinan.deniz@cbu.edu.tr
Çalışma Alanları: Adi ve Kısmi Diferansiyel Denklemler, Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri, Kesirli Diferansiyel Denklemler, Nümerik Analiz.Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik